سه شنبه ۸ جوزا ۱۴۰۳

شما

مارشال محمدقسیم فهیم و بحث تمرکز و عدم تمرکز قدرت

اگرچه مرحوم مارشال محمد قسیم فهیم، در موقعی که قانون اساسی جدید برای افغانستان تدوین می‌شد، در کنار حامد کرزی ایستاد و به شدت از نظام ریاستی دفاع کرد و آن را به دلایلی، شایستۀ وضع کشور ما دانست؛ اما ایشان در سال‌های اخیر زندگی‌اش به این اشتباهش پی برده …

ادامه »

حسن ترابی؛ خاموشی پدیده ای تجددخواه!

اندیشه‌ی دکتر حسن ترابی که به پدر معنوی اسلامگرایان سودان شهرت داشت و از رهبران پرنفوذ جنبش اسلام سیاسی در جهان اسلام، درست مثل اندیشه سید جمال الدین تا حد زیاد در تضاد با فکر این جریان بود. در سیاست عملی او را به تمامیت خواهی و پرخاشگری متهم می‌کردند. …

ادامه »