Sunday 25 February 2024
Home / Politics / حساسیت طالبان در برابر رسانه‌ها از کجا آغاز شد؟
Taliban-religious-police

حساسیت طالبان در برابر رسانه‌ها از کجا آغاز شد؟

طالبان هنگامی‌که ولایت کندز را اشغال کردند و دست به جنایت‌های هولناکی برضد کندزیان زدند، با موجی از اعتراضات گسترده مردم روبرو گردیدند و شبکه‌های اجتماعی توانستند به خوبی از جنایت‌های طالبان در کندز، پرده‌برداری کنند و تصاویری از کشتار مردم و چور و چپاول دارایی‌های آن‌ها توسط طالبان را به صورت گسترده انعکاس دهند. در اکثریت نقاط کشور، مردم از خود آمادگی های لازم را برای دفاع از کندز نشان دادند و گفتند که حاضرند دوشادوش نیروهای امنیتی برای سرکوب طالبان به کندز بروند. در حالی که چشم جهانیان به جنگ کندز دوخته شده بود جوانان و فعالین مدنی در نهم میزان امسال در چهارراهی مقاومت دست به اعتراض مدنی گسترده زدند و رسانه‌هادر بازتاب دادن آن نقش مهمی را ایفا کردند.

طالبان در کندز شکست سنگینی را متقبل شدند. مهم‌ترین نکته‌ای که جایگاه طالبان را بیشتر در اذهان عامه درهم کوبید شکست اخلاقی آنان در این جنگ بود. جنگ کندز نشان داد که طالبان به هیچ اصول و ارزشی پای‌بند نیستند. طالبان، جنایت‌های نابخشودنی‌ای را در کندز مرتکب شدند از قبیل اعدام ‌های صحرایی گرفته تا حمله به شفاخانه ساحوی ملکی کندز و کشتن خدمتگار زن این شفاخانه که تصاویر حوادث یاد‌شده در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شد و باعث متأثر شدن افکار عمومی شد.
جنگ کندز طالبان را بیشتر از پیش متوجه نقش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی کرد و سبب شد که دست به چنگ و دندان نشان دادن به رسانه‌ها بزنند. هرچند طالبان قبل از جنگ کندز تعدادی از فعالین رسانه‌ای و مدنی را در فهرست تهدید‌های خویش قرار داده بودند، اما حمله به طلوع و پیش‌شرط اخیر گروه طالبان برای آغاز گفتگوهای صلح مبنی بر جلوگیری دولت افغانستان از آن‌چه که تبلیغات زهرآگین رسانه‌ها علیه‌شان گفته می شود، نشان می‌دهد که طالبان بازهم قصد دارند به بهانۀ گفتگوهای صلح، آزادی بیان را در افغانستان محدود کنند.
حکومت افغانستان مسولیت دارد تا از ارزش‌های حقوق بشری از جمله ارزش آزادی بیان دفاع کند و اجازه ندهد که این آزادی‌ها قربانی گفتگوهای صلح با طالبان شود.

About admin

Check Also

Sarmaghala

بررسی سرمقاله های امروز روزنامه های کابل

۳/۱۱/۱۳۹۴ روزنامه اطلاعات روز؛ امنیت رسانه مهم‌تر از امنیت کارمندان نیست نویسنده این مقاله می …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *