Sunday 25 February 2024
Home / Dialogue

Dialogue

از ایران به آب‌های آزاد می‌رسیم

صلاح الدین

گفتگوی صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان با روزنامه شرق ‌در چندماه گذشته دامنه فعالیت داعش به شمال افغانستان رسیده و آن منطقه را نیز ناامن کرده است. نگرانی‌هایی وجود دارد که نیروهای افراط‌گرا در ازبکستان و ترکستان شرقی و تاجیکستان، به‌نوعی اتحاد با نیروهای فعال داعش …

Read More »

بدون امضای داکتر عبدالله هرگونه تصمیم ملی داخلی و خارجی قابل قبول نیست

mujib

داکتر مجیب الرحمن رحیمی رییس اجرائیه در تمام سطوح تصمیم گیری حضور دارد؛ شورای وزیران، کابینه، شورای امنیت ملی، شورای عالی اقتصادی و کمیته تدارکات را مدیریت می کند و کلّاً در تمام نهادهای کشور، تصمیم گیرنده رییس اجرائیه است! بدون حضور و تأیید رییس اجرائیه، تصمیم کلان در سطح …

Read More »

دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان در مصاحبه با روزنامه شرق: رابطه تهران – کابل «تهداب»محکمی دارد

abdullah

تاریخ نشر: Feb 25, 2015 رده : مصاحبه ها سخنگوی «شیر‌دره پنجشیر» امروز در مجموعه قصر سپیدار در قلب کابل بر کرسی ریاست هیات‌اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان تکیه زده است. دکتر عبدالله عبدالله، سیاستمداری که بسیاری از کاریزمای شخصیتی او سخن می‌گویند، همچنان بر شعار انتخاباتی خود مبنی‌بر لزوم …

Read More »