Monday 2 October 2023
Home / Report / حقوق و امتیازات حرفه یی کارمندان رسانه ها، تضمین می شود
فهیم دشتی

حقوق و امتیازات حرفه یی کارمندان رسانه ها، تضمین می شود

مقررۀ طرز تاسیس و فعالیت رسانه های همه گانی، که حقوق و امتیازات اصلی کارمندان رسانه ها به ویژه مصونیت شغلی و جانی آنها را تضمین می کند، نافذ شده و از این بعد با جدیت ، عملی خواهد شد.

در نشست خبری امروز که با حضور مسؤولان اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان، دیده بان رسانه های افغانستان، کمیتۀ مصونیت خبرنگاران افغان و معیین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در مرکز رسانه های حکومت، برگزار شده بود، توضیحات کامل در مورد این مقرره، ارائه شده.
در این مقرره، در مورد تنظیم قرار داد های کارمندان رسانه ها، حقوق بیمه، امتیازاتی که در صورت زخمی شدن، به شهادت رسیدن یا معلولیت و معیوبیت، باید برای شان پرداخته شود، حقوق تقاعد، اضافه کاری و موارد دیگری از این قبیل، احکام واضح وجود دارد.
قبل از این و در نبود یک دست آویز قانونی، مالکان رسانه ها، اکثراٌ حقوق و امتیازات کارمندان شان را پا مال می کردند، قرار داد های ظالمانۀ کار را بر آنها تحمیل می نمودند و در صورتی که به کارمندان شان آسیب های جسمی می رسید، اصلاٌ خود را در برابر شان، مسؤول نمی دانستند. مشکل دیگر هم این بود که هیچ مجرای قانونی برای تامین حقوق و امتیازات کارمندان رسانه ها وجود نداشت.
نهاد های حامی و صنفی خبرنگاران از حکومت می خواهند که با جدیت به تطبیق این مقرره بپردازد و به کارمندان رسانه ها اعلام می کنند که در صورت شکایت داشتن از برخورد غیر قانونی کارفرمایان شان، می توانند به این نهاد ها، مراجعه کنند.
فهیم دشتی / اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان

About admin

Check Also

Logo-GIF

نخستین خواست ما؛ اصلاحات است!

اصلاحات؛ پایان دادن به روند بی پایان تخطی‌ها و تخلف‌ها و تقلب‌های بی انتها از …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *